Home Hướng dẫn may váy Noen bé gái bằng Video và hình ảnh Vắt sổ phần nối thân trước và thân sau với phần rút rúm

Vắt sổ phần nối thân trước và thân sau với phần rút rúm

Tra vải lông vào vòng nách
Rút rúm thân sau sao cho bằng chiều dài của thân trước