Những kiến thức quan trọng khi bắt đầu học may?

Học may là một môn học khá đặc biệt các mẹ ạ! Vì nghề may thì ai cũng có thể làm được, chỉ cần có một chút kiên...

MẸO CHỌN VẢI PHÙ HỢP KHI MAY ĐỒ CHO CON

Khi đã trở thành cha mẹ rồi thì tôi nhận ra rằng quần áo trẻ con là những đồ vật vô cùng nhạy cảm và thật khó giữ...